54 Rajd Promienisty
1.02.2004
długość trasy: 7 lub 12 km

zbiórka: Skolwin (obok przystanku PKP) - godz. 10.00

Trasa rajdu:

Skolwin PKP - zbiórka przy nieczynnym już dworcu kolejowym Szczecin Skolwin.
Myśl o wybudowaniu linii kolejowej umożliwiającej łatwą komunikację (pasażerską i towarową) z północnymi dzielnicami Szczecina pojawiła się w latach osiemdziesiątych XIX w. Linię wybudowano w latach 1896-98. Początkowo linia kończyła się w Jasienicy, następnie (w 1910 r.) została przedłużona do Trzebieży. W okresie drugiej wojny światowej na odcinku Szczecin - Police dobudowano drugi tor. W latach 70 -tych linia została zelektryfikowana. Obecnie wykorzystywana jest tylko do przewozu towarów.

 

Linia kolejowa Szczecin - Jasienica w okolicach Gocławia
- widok z początku XX w.
Powyższe informacje oraz umieszczone obok archiwalne zdjęcie zaczerpnięto z książki Marii Łopuch: "Szczecin, Jasienica, Trzebież ... historia szczecińskiej kolei podmiejskiej", seria: "Zeszyty Szczecińskie", Wydawnictwo Publisher's 2003

 

ul Nehringa - patron ulicy - Władysław Nehring (1830-1909) był filologiem i historykiem literatury polskiej, rektorem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz współtwórcą metody historyczno-filologicznej. Trwałą wartość zachowały jego krytyczne edycje Psałterza floriańskiego i Kazań Gnieźnieńskich.

 

Lapidarium
Lapidarium przy ul. Nehringa róg Golęcińskiej utworzono na terenie dawnego cmentarza komunalnego wsi Stołczyn powstałego w połowie XIX w. Cmentarz ten był czynny do 1949 r.
W 1997 r. teren uporządkowano i przekształcono w lapidarium z zachowanymi poniemieckimi nagrobkami i i bogatym drzewostanem (kasztanowce, lipy, jesiony, modrzewie).
 
Powyższe informacje oraz umieszczone obok zdjęcie zaczerpnięto z książki Bogdana Frankiewicza "Szczecińskie cmentarze"; Towarzystwo Przyjaciół Szczecina; Szczecin 2003.

ul. Golęcińska

ul. Górska

Wieża Gocławska - zbudowana została według projektu Wilhelma Kreisa. Dekorację rzeźbiarską opracował Herman Hosaeus. Zbudowano ją w latach 1914 -1921 w celu upamiętnienia postaci Bismarcka.
Na terenie Polski zachowało się do dnia dzisiejszego 17 wież Bismarcka (na ok. 40 zbudowanych).
Więcej informacji o wieżach Bismarcka można znaleźć na stronie: www.bismarcktuerme.de

Wieża Gocławska pod względem architektonicznym jest wzorowana na Mauzoleum Teodoryka Wielkiego w Rawennie. Mauzoleum to powstało w VI w. na rozkaz króla Gotów Teodoryka. Najciekawszą częścią tej budowli jest jej sklepienie, wykonane z jednej bryły kamienia o średnicy ok. 11 m i grubości przekraczającej 1 m. Naukowcy szacują, iż kamień ten waży ok. 400 ton. Do dnia dzisiejszego pozostaje zagadką w jaki sposób ówcześni budowniczowie potrafili przetransportować tak ogromny monolit z odległych o ponad 150 km kamieniołomów, a następnie umieścić go na szczycie budowli.


Wieża Gocławska w Szczecinie


Rawenna - rekonstrukcja Mauzoleum Teodoryka
  zdjęcie zaczerpnięto z książki Bogdana Żurawskiego: "Chufu czyli o gigantomanii u dawnych"; KAW Warszawa 1984.

 

szlak żółty

Pomnik przy ul. Pokoju - pomnik zbudowano tuż po wojnie, kilkakrotnie był przebudowywany. Pierwotnie głosił chwałę radzieckich sił zbrojnych. Obecnie napis na płycie brzmi: "Pamięci tych którzy zdobywali Szczecin w kwietniu 1945 r. Mieszkańcy polskiego Szczecina". W tle pomnika zachowały się radzieckie symbole: sierpy i młoty.
W tym miejscu można zakończyć rajd i w wsiąść do mających tu przystanek autobusów linii 58, 63, 101,107.

ul. Na Wzgórze

ul. Górna

Głaz Bukowski - granit o obw. 6,8 m i wys. 2,7 m. Na głazie napis w języku niemieckim: "Przyroda jest nieskończenie zróżnicowanym Bogiem. Schiller".

ul. Wkrzańska

ul. Łączna

Warszewo - jest najwyżej położoną dzielnicą Szczecina. Od kilku lat dzielnica ta jest intensywnie rozbudowywana (powstają tu zarówno pojedyńcze domy, jak i całe osiedla).
Nad zabudową góruje wysoki maszt (112,5 m) szczecińskiej radiostacji.
Powszechną uwagę (zwłaszcza najmłodszych) przykuwa również pomnik słonia.