IVV to międzynarodowa organizacja turystyczna propagująca aktywny wypoczynek na wolnym powietrzu, poprzez organizowanie rajdów pieszych, rowerowych, narciarskich i pływackich. Rajdy te przebiegają według ściśle opracowanych zasad. Oto najważniejsze reguły rajdów IVV:

W Polsce organizacją popularyzującą zasady IVV jest Polska Federacja Popularyzacji Turystyki z siedzibą w Szczecinie. Rocznie, w różnych miastach Polski, organizowanych jest kilkadziesiąt imprez według zasad IVV.