RAJD ŚWIĘTOJAŃSKI

21.06.2008 (sobota)
dystans: 18 km

Zbiórka uczestników o godz. 8.30 na Dworcu Głównym PKP w Szczecinie (w holu, koło okienka informacji).
Odjazd pociągu o godz. 8.45. 

TRASA RAJDU:

  • PKP Pacholęta
  • Marwice
  • Widuchowa
  • PKP Widuchowa

 

herb Widuchowej

OPIS KRAJOZNAWCZY


Marwice - wieś,  ulicówka leżąca nad Wschodnią Odrą  Nazwa wsi ma rodowód topograficzny i oznacza podmokłą łąkę. O dziejach tej wsi nie zachowało się wiele danych, wiemy jednak, że w XVII w. wieś była połączona szeroką groblą i mostem  wiodącym przez Odrę z miejscowością  Gartz (obecnie most nie istynieje). Widok tego mostu zachował się na słynnej Mapie Lubinusa.
We wsi zachował się kościół ryglowy o ładnym rysunku z przełomu XVIII i XIX w. Kościół posiada wieżę krytą dachem namiotowym.
Wyposażenie: neogotyckie empory, ołtarz ambonowy z 1834 r. i dzwon z 1834 r. 

Na przykościelnym placu wznosi się niewielka kapliczka - niegdyś  był to pomnik poległych w czasie I wojny światowej mieszkańców tych okolic.
Przy dawnej szkole zachował się dąb szypułkowy o obwodzie 490 cm.


Mapa Lubinusa z panoramą miejscowości Gartz.
Widoczny most przez Odrę wiodący w kierunku Marwic.


Widuchowa
- wieś nad Odrą. Nazwa zapisana w najstarszych dokumentach brzmi: "castrum Viduchowa" (1159 r.) i pochodzi od imienia Widuch, Widok. W XIII-XIV w. w okolicach Chojny mieszkała rodzina rycerska de Videchow (Fiddechow), a jej herb wykazuje podobieństwo z herbem Widuchowej - przypuszcza się, że łabędź trafił do herbu miasta z rodu Burcharda de Velevanz (1252 r.), przodka rodu Videchow.

Natomiast zagadką pozostaje skąd wzięły się w herbie trzy czerwone, ceglane baszty z blankami. Wiadomo bowiem, że Widuchowa nigdy nie posiadała obwarowań miejskich.

W X w. w miejscu, gdzie obecnie znajduje się Widuchowa powstał gród obronny Pomorzan strzegący przeprawy przez Odrę. Wkrótce przy grodzie powstało rzemieślniczo - handlowe podgrodzie (znalezione w nim monety, pochodzące nieraz z odległych regionów świata - np. arabskie, świadczą o intensywności ruchu handlowego w tym miejscu).
W 1283 r. Widuchowa utraciła (na rzecz Gryfina) prawo organizowania targów, co zahamowało dalszy rozwój miasta.
W XVI w. wybudowano tu renesansowy zamek (z czterema wieżami). Budowla ta została zburzona w 1725 r. Po II wojnie światowej Widuchowa utraciła prawa miejskie.

Z zabytków wymienić należy:
- kościół granitowy z XIII w. (przebudowany w XVIII w.)
- domy szachulcowe z XIX w.
- fragment murów zamkowych

 

Kościół w Widuchowej